• Binnen 5 werkdagen geregeld!
  • Altijd een energielabeladviseur in de buurt
4 / 5Trustpilot

Voor welke gebouwen is een energielabel niet verplicht?

Voor de meeste woningbouw en utiliteitsbouw is het verplicht om een energielabel aan te leveren bij verkoop of verhuur. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebouwen als woonhuizen, appartementen, kantoorpanden en overheidsgebouwen. Maar wist je dat er ook uitzonderingen zijn op deze regel? Hieronder vertellen we je voor welke gebouwen een energielabel niet verplicht is en waarom.

Beschermde monumenten

Monumenten die beschermd worden volgens de Erfgoedwet of een monumentenverordening zijn niet verplicht om een energielabel te hebben. Een beschermd monument mag dus verkocht en verhuurd worden zonder een energielabel. Monumenten zijn uitgezonderd van een energielabel, omdat het energieverbruik van monumenten wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de bouwstijl, het gebruik van oude bouwmaterialen en de aanwezigheid van historische elementen zoals glas-in-loodramen en ornamenten. Het is daarom lastig om het energieverbruik van monumenten te vergelijken met dat van moderne gebouwen.

 

Daarnaast is het voor monumenten vaak lastig om energiebesparende maatregelen te treffen, omdat er rekening gehouden moet worden met de monumentale waarde van het gebouw. Bij het aanbrengen van isolatie of het plaatsen van zonnepanelen moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het behoud van het oorspronkelijke karakter van het monument.

Religieuze gebouwen

Religieuze gebouwen, zoals kerken, moskeeën en synagogen, zijn ook uitgezonderd van de energielabelplicht. Voor deze gebouwen geldt namelijk dat zij vaak worden gebruikt voor religieuze activiteiten, zoals kerkdiensten en andere religieuze bijeenkomsten. Het energieverbruik van deze gebouwen kan hierdoor sterk variëren, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de aard van de activiteiten.

 

Daarnaast zijn religieuze gebouwen vaak historische monumenten, waardoor het verduurzamen van deze gebouwen een lastige taak is. Dit betekent echter niet dat er geen aandacht is voor het verduurzamen van deze gebouwen. Veel religieuze gemeenschappen zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid en nemen zelf initiatieven om hun gebouwen te verduurzamen. Daarnaast bieden sommige gemeenten en provincies ook speciale regelingen en subsidies voor het verduurzamen van religieuze gebouwen.

Kleine gebouwen

Gebouwen die kleiner zijn dan 50 vierkante meter zijn eveneens niet verplicht om een energielabel te hebben. In deze categorie vallen tiny houses, woonboten en woonwagens, maar ook schuurtjes, garages, tuinhuisjes en andere kleine bijgebouwen. De vrijstelling van een energielabel voor deze kleine gebouwen heeft te maken met de beperkte invloed van deze gebouwen op het energieverbruik en de CO2-uitstoot. In deze gebouwen zijn over het algemeen namelijk geen complexe installaties geïnstalleerd en bovendien worden ze meestal niet intensief gebruikt. Desalniettemin zien veel eigenaren van deze gebouwen het belang van duurzaamheid in en nemen zelf initiatieven om hun gebouwen te verduurzamen. Zo kan het goed isoleren van een klein gebouw bijvoorbeeld veel voordelen hebben. Ook voor deze kleine gebouwen zijn er speciale regelingen en subsidies beschikbaar om te investeren in duurzaamheid.

(Agrarische) bedrijfspanden

Sinds 2023 is een energielabel C of hoger verplicht voor kantoorpanden, maar agrarische bedrijfspanden die gebruikt worden voor opslag of bewerking vormen een uitzondering op de energielabelplicht. Dit zijn bijvoorbeeld fabriekshallen, stallen, schuren en loodsen die worden gebruikt voor de opslag van landbouwproducten en -machines. Ook gebouwen die worden gebruikt voor de productie van voedsel en dranken, zoals brouwerijen en kaasfabrieken, vallen onder de uitzondering. Verder geldt de uitzondering ook voor kantoren en andere ruimtes die onderdeel uitmaken van het agrarische bedrijf, maar waarin geen agrarische activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan kantoren voor administratie en verkoop, maar ook kantines en vergaderzalen.

Tijdelijke gebouwen

Tijdelijke gebouwen vormen een andere categorie van gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is. Hierbij gaat het om gebouwen die korter dan 2 jaar worden gebruikt, zoals bouwketen, noodlokalen en andere tijdelijke huisvesting voor bijvoorbeeld evenementen, festivals of bouwprojecten. Deze gebouwen zijn uitgezonderd van de energielabelplicht, omdat ze voor een korte periode worden gebruikt en daarna weer verdwijnen. Voor tijdelijke gebouwen geldt echter wel dat ze aan andere regelgeving moeten voldoen op het gebied van veiligheid en gezondheid, zoals brandveiligheid en ventilatie. Hierbij wordt ook gekeken naar energiezuinigheid en duurzaamheid. In sommige gevallen kan het dus wel verstandig zijn om vrijwillig een energielabel te laten opstellen voor een tijdelijk gebouw, om inzicht te krijgen in de energieprestatie en de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen.

Recreatiewoningen

Ten slotte zijn ook een aantal recreatiewoningen uitgezonderd van de energielabelplicht. Onder deze categorie vallen recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn en een verwacht energieverbruik hebben van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik. Daarnaast hoeven vrijstaande recreatiewoningen die een woonoppervlak van minder dan 50m2 hebben ook geen energielabel te hebben. Tot slot is er een laatste uitzondering; recreatiewoningen die meer dan 4 maanden in het jaar gebruikt worden door wisselende recreanten zijn ook uitgezonderd van de verplichting. Voorbeelden van recreatiewoningen zijn vakantiehuisjes of stacaravans op een camping of bungalowpark. Deze gebouwen hebben minder invloed op het energieverbruik in Nederland en zijn vaak niet aangesloten op het gas- en elektriciteitsnet. Zo gebruiken ze propaangas of zonne-energie als energiebron. Toch kan het voor eigenaren van recreatiewoningen interessant zijn om vrijwillig een energielabel te laten opstellen, bijvoorbeeld als zij hun woning willen verhuren of verkopen. Een energielabel kan namelijk bijdragen aan een hogere verhuur- of verkoopprijs, omdat het aantoont dat de woning energiezuinig is. Vanaf 1 januari 2024 is het voor recreatiewoningen die niet onder een van de drie uitzonderingen vallen, verplicht om een definitief energielabel aan te vragen.

Toch een energielabel aanvragen?

Valt jouw woning niet onder de uitzonderingen, of wil je ondanks een uitzondering alsnog een energielabel aanvragen? Vraag hier direct je energielabel aan en krijg deze binnen vijf werkdagen thuis. Daarnaast kun je voor vragen altijd terecht bij onze klantenservice via info@stekcheck.nl of bel of app ons via 06 185 341 02.

Relevante artikelen

Alles over isoleren

Een goed geïsoleerd huis heeft veel voordelen, zoals een lagere energierekening en minder tocht. In deze blog geven we je verschillende opties om je huis beter te isoleren.

Lees dit artikel

Energielabel C verplicht voor kantoren

Sinds 1 januari 2023 is een energielabel C of hoger verplicht voor kantoorpanden. Wij vertellen je meer over deze regeling in deze blog.

Lees dit artikel

Subsidies voor verduurzaming

Door subsidies wordt het aantrekkelijker gemaakt om verduurzamingsmaatregelen te nemen. In deze blog vertellen wij jou alles over subsidiemogelijkheden.

Lees dit artikel